Fejlmeld


Hvis din henvendelse kræver svar, kan du forvente at høre fra os på hverdage indenfor 24 timer.

Fejlmeld

Du skal være logget ind...

Få et abonnement i dag og følg alle de nyeste afsnit af Arkæologien rundt

Arkæologien rundt

Opret dig i dag

Opret nu!
Arkæologien rundt

Haderslev

Arkæologiske udgravninger beviser, at der har været etniske udrensninger i Sønderjylland.
I årene efter Kristi fødsel vandrede anglere op i Jylland sydfra og fortrængte den oprindelige befolkning. Mange års arkæologiske udgravninger i Sønderjylland fortæller, hvad der skete.

”Arkæologien Rundt” mødte museumsinspektør Per Ethelberg fra Sønderjyllands Museum, Arkæologi Haderslev på den byggeplads ved Kolding, hvor TV2 Syd skal have deres nye hovedsæde. Det var artige ting, den plads kunne fortælle om forholdene i årene efter Kristi fødsel. Krig, afbrænding, erobring af den oprindelige befolknings jorder og etnisk udrensning, hvor en hel kultur blev fortrængt.
Selvom det er små tegn, såsom stolpehuller med brændt materiale, er arkæologerne ikke i tvivl om, hvad der er sket. Hele landsbyer er brændt af og erstattet af enkeltgårde, hvor stolpehullernes placering viser en helt anden arkitektur end det, man ser efter de afbrændte gårde. – Det er en arkitektur, man ser tegn efter i det nuværende Nordtyskland, der dengang var anglernes rige. Det var med andre ord anglere, der invaderede Sønderjylland, hvor de bosatte sig og fik fortrængt den gamle kultur, som Per Ethelberg har døbt Over Jerstal Kulturen.
Det var også anglerne, der anlagde et langt dige – Olgerdiget – samt rundborgen Trælbanke som grænse mod nord. En voldgrav og en række tykke egeplanker har dannet en palisade hen over Jylland, og en del af plankerne er netop blevet åreringsdateret til år 51 e. Kr. – Olgerdiget er blevet yderligere forstærket i år 90–91 og har fungeret frem til ca. år 110–20. Derefter har anglerne bygget en ny grænse – Æ Vold – omkr. år 150.
Anglernes tid i Sønderjylland aftog så småt i slutningen af 300-årene, hvor der må have fundet nogle voldsomme slag sted. Jyderne begyndte nemlig at ekspandere mod syd og fortrængte lidt efter lidt anglerne. – Resultatet efter ét af slagene har arkæologerne fundet som krigsofre i Ejsbøl Mose. Utallige våben og andet udstyr er blevet frataget den slagne hær og ofret i mosen, som det var sædvanen i Jernalderen. Blandt våbenofferfundene fandt arkæologerne bl.a. resterne efter et pragtbælte, som man i to tilfælde har fundet magen til i Nordtyskland, hvor anglerkongerne menes at have boet. Meget tyder derfor på, at anglerne har lidt et stort nederlag til jyderne i Sønderjylland et sted . – Hvor slaget stod, og hvor ligene efter de nedslagtede krigere er blevet af, ved man ikke. I det 5. århundrede gik anglernes rige til grunde, men sporene efter dem og deres gerninger i Sønderjylland kan arkæologerne finde i jorden. Brikkerne til historien om de tidligste grænsedragninger Sønderjylland er ved at falde på plads.
Nye fund af skeletdele efter hel hær på ca. 1000 mænd ved Alken Enge ved Skanderborg fortæller i al sin gru, hvordan fjenden blev slagtet og frataget al jordisk gods. – De nyfundne skeletdele stammer fra tiåret efter Kristus og kan nemt være en anglisk hær, der i første omgang er blevet slået tilbage. Der kan også være tale om etnisk udrensning af en oprindelig befolkning, men da alle de fundne skeletdele stammer fra mænd mellem 13 og 45 år, er denne teori tvivlsom.
”Arkæologien Rundt - Haderslev” er med til at markere 125-års jubilæet for Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev.


Læs mere

Flere afsnit af "Arkæologien rundt"